Ҷаласаҳои Ситоди кории амалиёти “Кӯкнор-2015” дар вилоятҳо баргузор гардиданд

            Тибқи фармони Роҳбари Ҳукумати ҶТ ҳамасола аз 20 май то 30 ноябр амалиёти «Кукнор» баргузор мегардад.

           Дар ҳошияи супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 маи соли 2015 доир ба гузаронидани амалиёти “Кӯкнор-2015” дар қаламрави вилоятҳои Суғд ва Хатлон дар ду марҳила гузаронидани амалиёти “Кӯкнор-2015” ҷаласаҳои корӣ баргузор гардиданд.

Муфассал...

 

РУЙХАТИ МИЛЛИИ

Воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо

Номгӯи I

Воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропие, ки хатари бештар доранд ва дар тибб истифода намешаванд.

 

Руйхати IV Конвенсияи Ягонаи СММ оиди ба воситаҳои нашъадор соли 1961

 

 Ацеторфин                                                                         3-О-ацетилтетрагидро-7α-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндоэтеноорипавин

Ацетил-альфа-метилфентанил                                              (N-[1 - метилфенэтил)-4-пипсридил]ацетанилид)

Альфа-метилфентанил                                                          N-[1(α-метилфенетил)-4-пиперидил] пропионанилид

Альфа-метилтиофентанил                                                     N-[1-[1-метил-2-(2-тиэнил)этил]-4-пиперидил] пропионанилид

Бета-гидроксифентанил                                                       (N-[ 1 -{ß -гидроксифенетил)-4-пиперидил) пропионанилид)

Бета-гидрокси-3-метилфентанил                                           (N-[1 -(-гидроксифенетил)-3 -метил- 4-пиперидил]пропионанилид)

Каннабис и смола каннабиса

Дезоморфин (дигидродезоксиморфин)                                  4,5-α-эпокси-17-метил-морфинан-3-ол

Эторфин                                                                             (тетрагидро-7-α-(1 -гидрокси-1 метилбутил)-6,14-эндоэтено-орипавин)

Героин (диацетилморфин)                                                   (5α,6α)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси- 17-метилморфинан-3,6-диол диацетат

Кетобемидон                                                                       (4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-пропионилпиперидин)

3 -метил фентанил                                                               (N-(3 -метил-1 -фенэтил-4-пиперидил) пропионанилид)

3-метилтиофентанил                                                            (N-[3-метил-1-[2-(2-тенил)этил]-4 пиперидил)

МППП                                                                                  (1 -метил-4-фенил-пиперидинол пропионат (эфир)

Пара-флуорофентанил                                                         (4'-флуоро-N-(1-фенетил-4- пиперидил) пропионанилид)

Пепап                                                                                 (1 -фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (эфир)

Тиофеснтаиил                                                                    (N-[ 1 -[2-(2тиенил)этил]-4- пиперидил) пропионанилид)


ва намакҳои моддаҳои дар руйхат буда, агар вуҷуд дошта бошанд.

  


Руйхати I Конвенсияи СММ оиди моддаҳои психотропӣ соли 1971

Номҳои байналхалқии ба қайд гирифта шуда 


Дигар номҳои бақайд гирифта нашуда ё ғайри илмӣ


Номи химиявӣ
1.Брол амфетаминДОБ (DOB)(+) -4-бромо-2,5 -диметокси-α-метилфениламин
2.Катинон
(–)-S-2-аминопропиофенон
3.
ДЭТ (DET)3-[2-(диэтиламино)этил]индол
4.
ДМА (DMA)(±)-2,5-диметокси-α-метилфенетиламин
5.
ДМГП (DMHP)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[b,d]-пиран-1-ол
6.
ДМТ (DMT)3-[2-(диметиламино)этил]индол
7.
ДОЭТ (DOET)(±)-4-этил-2,5-диметокси-α-метилфенетиламин
8.
МДЭ, N-этил МДА (N-ЕТНYL-МDА)(±)-N-этил-α-метил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин
9.Этициклидин               ФЦГN-этил-1-фенилциклогексиламин
10.N-гидрокси-тенамфетаминN-гидрокси МДА N-ОН МДА (N-ОН - МДА) N-ГИДРООКСИ-МDА)(+)-N-[α-метил-3,4-(метилендиокси)фенетил] гидроксиламин
11.(+)-ЛизергидЛСД, ЛСД-259,10-дидегидро-N,N-диэтил-6-метилерголин-8β-карбоксамид
12.
МДМА (MDMA)(±)-N-α-диметил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин
13.
Мескалин 3,4,5-триметоксифенетиламин
14.4-метиламинорекс
(±)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин
15.
ММДА(MMDA)5-метокси-α-метил-3,4-(метилендиокси)фенилэтиламин
16.
Парагексил3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол
17.
ПМА (PMA)p-метокси-α-метилфенилэтиламин
18.
псилоцин, псилотсин3-[2-(диметиламино)этил] индол-4-ол
19.Псилоцибин
3-[2-(диметиламино)этил] индол-4-ил дигидрофосфат
20.РолициклидинФГП, ФЦПИ1-(1-фенилциклогексил) пирролидин
21.
СТП, ДОМ (SТР, DОМ)2-5-диметокси-@,4-диметилфенетиламин
22.ТенамфетаминМДАα-метил-3,4-(метилендиокси)  фенетиламин
23.ТеноциклидинТЦП (ТСР)1-[1-(2-тиенил)циклогексил] пиперидин
24.
тетрагидроканнабинол, следующие изомеры и их стереохимические варианты:

7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол

8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6а,9,10,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6а,7,10,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6а,7,8,9-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6a,7,8,9,10,10a-гексагидро-6,6-диметил-9-метилен-3 пентил-6H- дибензо[b,d]пиран-1-ол

25.
ТМА (ТМА)(±)-3,4,5-триметокси-α метилфенетиламин
26.Бензилпиперазин(BZP)1-бензилпиперазин, N-бензилпиперазин
27.3-трифторметилфенилпиперазин(TFMPP)1-[3-трифтолметил) фенил] пиперазин
28.Хлорфенилпиперазин(CPP)1-(2-Хлорфенил)пиперазин, 1-(3-Хлорфенил)пиперазин, 1-(4-Хлорфенил)пиперазин,

Намакҳои маводи зикргардида, ки мавҷудияти онҳо имконпазир аст.


Номгӯи II

Воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропие, ки хатари муайян дошта, дар тибб истифода мешаванд

Руйхати I Конвенсияи соли 1961 (бе маводҳои дар Руйхати IV буда):

Номҳои байналмилалие, ки дар қайд нестанд


Номҳои химиявӣ


1.Ацетилметадол(3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан)
2.Альфентанил(N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид)
3.Аллилпродин(3-аллил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
4.α –цетилметадол (α -3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан)
5.α –мепродин(α -3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
6.α –метадол(α -6-диметиламино-4,4-дифепил-3-гептанол)
7.α –продин(α -1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
8.Анилэридин(1-пара-аминофенэтил-4-фенилпиперидин-4-сложный этиловый эфир карбоновой кислоты)
9.Бензетидин(1-(2-бензилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-сложный этиловый эфир карбоновой кислоты)
10.Бензилморфин(1S,5R,13R,14S,17R)- 10-(benzyloxy)- 4-methyl- 12-oxa- 4-azapentacyclo [9.6.1.01,13.05,17.07,18] octadeca- 7(18),8,10,15- tetraen- 14-ol   C24H25NO3
11.β-цетилметадол(β -3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан)
12.β –мепродин(β 3 -этил-1 -метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
13.β –метадол(β -6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол)
14.β –продин(β -1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
15.Безитрамид(1 -(3 -циано-3,3 -дифенилпропил)-4-(2-оксо-3 -пропионил-1- бензимидазолинил)пиперидин)
16.Клонитазен(2-пара-хлорбензил-1 -диэтиламиноэтил-5-нитробензимидазол)
17.Лист Кока Erythróxylum cóca
18.Кокаин (метиловый сложный эфир бензоилэкгонина)
19.Кодоксим (дигидрокодеинон-6-карбоксиметилоксим)
20.Концентрат из маковой соломы(материал, получаемый, когда маковая солома начала подвергаться процессу концентрации содержащихся  в  ней алкалоидов,  если этот материал становится предметом торговли)
21.Декстроморамид (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]морфилин)
22.Диампромид (N-[2-(метилфенэтиламино)пропил]пропионанилид)
23.Диэтилтиамбутен(3 -диэтиламино-1,1 -ди-(2'-тиенил)-1 -бутен)
24.Дифеноксин (1 -3(-циано-3,3-дифенилпропил)-4-Фенилизонипскотиковая кислота)
25.Дигидроморфин 3,6-дигидрокси- (5α,6α)- 4,5-эпокси- 17-метилморфинан
26.Дигидроэтарфин (7,8-дигидро-7-а-1-(R)-гидрокси-1-метилбутил-6,14-эндо-этанотетрагидроорипавин)
27.Дименоксадол(2-диметиламиноэтил-1-этокси-1,1-дифенилацетат)
28.Димепгептанол(6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол)
29.Диметилтиамбутен (3 -диметиламино-1,1 -ди-(2'-тиенил)-1 -бутен)
30.Диоксафетил бутират(этил-4-морфолино-2,2-дифенилбутират)
31.Дифеноксилат(этиловый эфир-1-(3-циано-3.3-дифенилпропил)-4-фенил-пипсридин-4-карбоновой кислоты)
32.Дипипанон(4,4-дифенил-6-пиперидин-3-гептанон)
33.Дротебанол(3,4-диметокси-17-метилморфинан-6 β, 14-диол)
34.Экгонинего сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в экгонин и кокаин
35.Этилметилтиамбутен(3 -этилметиламино-1,1 -ди-(2'-тиенил)-1 -бутен)
36.Этонитазен(1-диэтиламиноэтил-2-пара-этоксибензил-5-нитробензимидазол)
37.Этоксеридин (этиловый эфир 1-[2-(2-гидроксиэтокси)этил]-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты)
38.Фентанил(1 -фенэтил-4-N-пропиониланилинопиперидин)
39.Фуретидин(этиловый эфир 1-(2-тетрагадрофурфурилоксиэтал)-4-фенил-пиперидин-4-карбоновой кислоты
40.Гидрокодон(дигидрокодеинон)
41.Гидроморфинол (14-гидроксидигидроморфин)
42.Гидроморфон(дигидроморфинон)
43.Гидроксипетидин (этиловый эфир 4-мета-гидроксифенил-1- метилпиперидин 4-карбоновой кислоты)
44.Изометадон (6-диметиламино-5-метил-4,4-дифенил-3-гексанон)
45.Левометорфан ((-)-З-метокси-N-метилморфинан)
46.Левоморамид ((-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]морфолин)
47.Левофенацилморфан((-)-З-гидрокси-N-фенацилморфинан)
48.Леворфанол((-)-З-гидрокси-N-метилморфинан)
49.Метазоцин(2'-гидрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан)
50.Метадон (6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанон)
51.промежуточный продукт Метадона(4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан)
52.Метилдезорфин(6-метил-дельта 6-деоксиморфин)
53.Метилдигидроморфин(6-метилдигидроморфин) 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновая кислота
54.Метопон(5 -метилдигидроморфинон)
55.Морамид промежуточный продукт (2-метил-3-морфолино-1,1-дифенилопропан-карбоновая кислота)
56.Морферидин(этиловый эфир I -(2-морфолиноэтил)-4-фенилпинеридин- 4-карбоновой кислоты)
57.Морфин
58.Морфинметобромид и другие пятивалентные азотистые производные морфина
59.Морфин-N-оксид
60.Мирофин ( миристилбензилморфин )
61.Никоморфин(3,6-диникотинилморфин)
62.Норациметадол ((+/-)-а-3-ацетокси-6-метиламино-4,4-дифенилгептан)
63.Норлеворфанол ((-)-3 -гидроксиморфинан)
64.Норметадон6-диметиламино-4,4-дифенил-3 -гексанон
65.НорморфинДиметилморфин
66.Норпипанон4,4-дифенил-б-пиперидино-З-гексанон
67.Оксикодон14-гидроксидигидрокодеинон
68.Оксиморфон 14-гидроксидигидроморфинон
69.Орипавин (6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-алфа-эпокси-6-метокст-17-метилморфинан-3-ол)
70.Опий
71.Петидин этиловый эфир 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты
72.Петидина промежуточный продукт А4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин
73.Петидина промежуточный продукт Вэтиловый эфир 4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты
74.Петидина промежуточный продукт С1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты
75.Пиминодинэтиловый эфир 4-фенил-1-(3-фениламинопропил)-пиперидин-4-карбоновой кислоты
76.Пиритрамидамид-1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-карбоновой кислоты
77.Прогептазин 1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксиазациклогептан
78.Проперидин изопропиловый эфир 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты
79.Ратсеметорфан(+)-3-метокси-N-метилморфинан
80.Ратсеморамид(+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]морфолин
81.Ратсеморфан(+)-3-гидрокси-N-метилморфинан
82.Ремифентанил
83.Суфентанил N- [4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид
84.Тебаин
85.ТебаконАцетилдигидрокодеинон
86.Тилидин (+)-этил-транс-2-(диметиламино)-1-фенил-3-циклогексен-1-карбоксилат
87.Тримеперидин1,2,5-триметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин
88.Фенадоксон 6-морфолино-4,4-дифенил-3-гептанон
89.ФенампромидN-(1-метил-2-пиперидиноэтил)пропионанилид
90.Феназоцин2’–гидрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-бензоморфан
91.Феноморфан3-гидрокси-N-фенетилморфинан
92.Феноперидинэтиловый эфир 1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты

Паййвастагиҳои химиявии (изомерҳои) воситаҳои нашъадори дар ҳамин Руйхат зикршуда агар онҳо бо таври муайян истисно нагардидаанд дар ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин изомерҳо дар доираи ҳамин ифодаи мушаххаси химиявӣ имконопазир бошад;

Маводи эфири мураккаб ва соддае, ки дар ҳамин Руйхат мавҷуданд, агар онҳо дар дигар Руйхати маводи нашъадор номбар нашудаанд, дар ҳама ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин эфирҳои мураккаб ва содда имконпазир аст;

  Намаки ҳамаи маводи нашъадори дар ҳамин руйхат зикргардида, аз ҷумла эфирҳои мураккаб, эфирҳои содда ва изомирҳо чуноне, ки дар боло пешбини гардидааст дар ҳама ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин намакҳо имконпазир аст.


Руйхати II Конвенсияи соли 1961

Номҳои байналмилалие, ки

дар қайд нестанд


Номҳои химиявӣ
Aцетилдигидрокодеин
Декстропропоксифенα-(+)-4-диметиламино-1,2-дифенил-3-метил-2-бутанолпропионат
Кодеин3-метилморфин
Дигидрокодеин
Никодикодин 6-никотинилдигидрокодеин
Никокодин6-никотинилкодеин
НоркодеинN-деметилкодеин
ПропирамN-(1-метил-2-пиперидиноэтил)-N-2-Пиридилпропионамид
Фолькодинморфолинилэтилморфин
Этилморфин3-этилморфин

Пайвастагиҳои химиявии (изомерҳо) маводи нашъадори дар ҳамин Руйхат зикргардида, агар онҳо ба таври муайян истисно нагардидаанд ҳангоме, ки мавҷудияти чунин изомерҳо дар доираи ҳамин ифодаи мушаххаси химиявӣ имконпазир бошад.

  Намаки ҳамаи маводи нашъадори дар ҳамин Руйхат зикргардида, аз ҷумла эфирҳои мураккаб, эфирҳои содда ва изомирҳо чуноне, ки дар боло пешбини гардидааст дар ҳама ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин намакҳоимкон пазир аст.


Руйхати II Конвенсия оид ба маводи психотропии соли 1971

  Номҳои байналхалқии ба қайд гирифтанашуда    Дигар номҳои ба қайд гирифтанашуда ё ғайри илмӣ     Номи химиявӣ  
1.АмфетаминАмфетамин(±)-α- α-метилфенетиламин
2.Дексамфетаминдексамфетамин(+)-α-метилфенетиламин
3.Дронабинолdelta-9-тетрагидроканнабиноли его стереохимические варианты(6аR,10aR)-6а,7,8,10а-тетрагидро-6,6,9-три- метил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол
4.Фенетиллин
7-[2-[(α-метилфенетил)амино]этил]теофиллин
5.Левамфетаминлевамфетамин(-)-(R)-α-метилфенетиламин
6.Левометамфетаминлевометамфетамин (-)-N,α-диметилфенетиламин
7.Меклоквалон
3-(о-хлорофенил)-2-метил-4(3Н)квиназолинон
8.Метамфетаминметамфетамин(+)-(S)-N,α-диметилфенетиламин
9.Рацемат метамфетаминаРацемат(±)-N,α-диметилфенетиламин
10.Метаквалон
2-метил-3-о-толил-4(3Н)-квиназолинон
11.Метилфенидат
метил α-фенил-2-пиперидинацетат
12.ФенциклидинФЦП(РСР) 1-(1-фенилциклогексил) пиперидин
13.Фенметразин
3-метил-2-фенилморфолин
14.Секобарбитал
5-аллил-5-(1-метилбутил)  барбитуровая кислота
15.Сипепрол

α-(α-метоксибензил)- 4-(β-метоксифенетил)-

1-пиперазинэтанол

Намакҳои маводи дар ҳамин Руйхат номбаршуда, дар ҳамин ҳолатҳое,ки мавҷудияти чунин намакҳо имконпазир аст.


Номгӯи III

 Маводе, ки суйистифодаи онҳо то дараҷаи муайян хатарнок аст, вале барои истифода бо мақсадҳои тиб қобили таваҷуҳ мебошад:

 

Руйхати III Конвенсияи ягона оид ба маводи нашъадори соли 1961

1.      Дорувории атсетилдигидрокодеин,

        кодеина,

        дигидрокодеин,

        этилморфин,

        никокодин,

        никодикодин,

        норкодеин,

        фолькодин,


ба шарте он ки онҳо бо якчанд ингридиентҳо пайваст буда ба як ченаки воя дар ҳолати консентратсияи на бештар аз 2,5% дар дорувории қисматнашуда на бештар аз 100 мг маводи нашъадор дошта бошад.


2.      Дорувории пропирам, ки ба як воҳиди воя дорои на бештар аз 100 миллиграм пропирам мебошад ва ҳеҷ набошад бо ҳамин миқдор                  метилсиллюлоза омехта шудааст.

3. Дорувории декстропропоксифен барои истифода бо роҳи даҳон, ки ба як воҳиди воя ва ҳангоми консентратсияи на бештар аз 2,5%              дар доруҳои тақсимнашуда дорои на бештар аз 135мг декстропропоксифен бошад ба шарте он ки чунин доруворӣ дорои ягон                        маводимутобиқи Конвенсия оид ба маводи психотропии соли 1971 таҳти назорат қарордошта набошад.

4.      Дорувории кокаин, ки дорои на бештар аз 0,1% бо ба ҳисобгирии асоси кокаин мебошад ва дорувории афюн ё морфин, ки дорои на             бештар аз 0,2% морфин бо ба ҳисобгирии асоси беоб будани морфин ва бо чунин пайвастагӣ бо як ё якчанд ингридиентҳо, ки ҳосил             намудани маводи нашъадор аз доруворӣ бо усули осон ва ё ба он теъдоде, ки метавонад ба тандурустии аҳолӣ зарар расонад                         имконпазир аст.

5.     Дорувории дифеноксилат, ки дар як воҳиди воя дорои на бештар аз 0,5 мг дифеноксилат ва теъдоди атропини сулфат баробар ба на             камтар аз 5% аз вояи дефеноксин бошад.

6.     Дорувории дифеноксилат, ки дар як воҳиди воя дорои на бештар аз 2,5 мг дифеноксилат ва теъдоди атропини сулфат баробар на                 камтар аз 1% аз вояи дифеноксилат мебошад.

7.     Рulvis ipecacuannae et opii compositus 10% афюни хока 10% хокаи решаи ипекакуани бо 80% ҳама гуна дигар ингредиенти ки дорои ҳеҷ           гуна маводи нашъадор намебошад хеле хуб омехта шудааст.

8.     Дорувории тибқи яке аз формулаҳои дар ҳамин Руйхат зикргардида таҳия шуда ва омехтаи чунин дорувориҳо ба ҳамагуна маводе, ки               маводи нашъадор надорад.Руйхати III Конвенсияи оид ба маводи психотропии соли 1971

   Номҳои байналхалқии        ба қайд гирифта нашуда                                          

    Дигар номҳои ба қайд гирифтанашуда ё ғайри илмӣ     Номи химиявӣ    
Амобарбитал
5-Этил-5-изоамилбарбитуровая кислота
Бупренорфин
 (2S)-2-[(5R,6R,7R,14S)-9α-циклопропилметил-4,5-эпокси-6,14-этано-3-гидрокси-6-метоксиморфинан-7-ил]-3,3-диметилбутан-2-ол 21-циклопропил-7-α-[(S)-1 -гидрокси-1,2,2-триметил-пропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тстрагидроорипапин
Буталбитал
5-(2-метилпропил)-5-проп-2-енил-2,4,6(1H,3H,5H)-пиримидинтрион  5-аллил-5-изобутил-барбитуровая кислота
Катин (+)-норпсевдоэфедрин (1S,2S)-2-амино-1-фенилпропан-1-ол
Циклобарбитал
5-циклогексен-1-ил-5-этил-2,4,6(1H,3H,5H)-пиримидинтрион
Глютетимид
3-этил-3-фенилпиперидин-2,6-дион
Пентазоцин
(1S,9S,13S)-1,13-диметил-10-(3-метилбут-2-ен-1-ил)-10-азатрицикло[7.3.1.02,7]тридека-2,4,6-триен-4-ол
Пентобарбитал
5-этил-5-(1-метилбутил)-2,4,6(1H,3H,5H)-пиримидинтрион

Намаки маводи дар ҳамин Руйхат зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти онҳо имконпазир аст.


Руйхати IV Конвенсияи оид ба маводи нашъадори соли 1971

Номҳои байналхалқии ба қайд гирифтанашудаДигар номҳои бақайд гирифтанашуда ё ғайри илмӣНоми химиявӣ
1.Аллобарбитал
5,5-диаллилбарбитуровая кислота
2.Альпразолам
8-хлоро-1-метил-6-фенил-4Н-s-триазоло[4,3-а][1,4] бензодиазепин
3.Амфепрамдиэтилпропион2-(диэтиламино) пропиофенон
4.Барбитал
5,5-диэтилбарбитуровая кислота
5.БензфетаминБензфетаминN-бензил-N,α-диметилфенетиламин
6.Бромазепам
7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
7.Бутобарбиталбутобарбитал5-бутил-5-этилбарбитуровая кислота
8.Камазепам
7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир)
9.Хлордиазепоксид
7-хлоро-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид
10.Клобазам
7-хлоро-1-метил-5-фенил-1Н-1,5-бензо-диазепин-2,4(3Н,5Н)-дион
11.Клоназенам, Клоназепам
5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
12.Клоразепат
7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота
13.Клотиазепам
5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2Н-тиено[2,3-е]-1,4-диазепин-2-он
14.Клоксазолам
10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензо-диазепин-6(5Н)-он
15.Делоразепам
7-хлоро-5(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
16.Диазепам
7-хлоро-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
17.Эстазолам
8-хлоро-6-фенил-4Н-s-триазоло[4,3-а][1,4] бензодиазепин
18.Этхлорвинол
1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол
19.Этинамат
1-этинилциклогексанол карбамат
20.Этил лофлазепат
этил-7-хлоро-5-(о-флуорофенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат
21.ЭтиламфетаминN-этиламфетаминN-этил-α-метилфенетиламин
22.Фенкамфамин
N-этил-3-фенил-2-норборнанамин
23.Фенпропорекс
(±)-3-[(α-метилфенетил) амино]пропионитрил
24.Флудиазепам
7-хлоро-5(о-флуорофенил)-1,3-дигидро-1-метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
25.Флунитразепам
5 -(о-флуорофенил)-1.3 -дигидро-1 -метил-7-нитро-2Н-1,4-бензо-диазепин-2-он
26.Флуразепам
7-хлоро-1 -(2-(диэтил-амино)-этил)-5-(о-флуо¬рофенил)-!,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
27.Халазепам
7-хлоро-1,3 -дигидро-5-фенил-1 -(2,2,2-трифлю-ороэтил)-2Н-1,4-бензо-диазепин-2-он
28.Халоксазолам
10-бромо-11 Ь-(о-флю- орофенил)2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло(3,2-d)(1,4) бензодиазепин-6 (5 Н) –он
29.Кетазолам
11-хлоро-8,12Ь-дигидро-2,8-диметил-12Ь-фенил-4Н-(1,3) оксазино (3,2-d (1,4)бензодиазепин 4,7(6Н-дион
30.ЛефетамииСПА (SРА)(-)-N,N-диметил-1,2-дифенил-этиламин
31.Лопразолам
6-(о-хлорофенил)-2,4-дигидро-2((4-метил-1 -пиперазинил) метилен)-8-нитро-1 Н-имидазо [1,2-а][1,4] бензодиазепин-1-он
32.Лоразепам
7-хлоро-5-(о-хлоро-фенил) 1,3-дигидро-3-гидрокси-2Н-1,4 бензод иазепин-2 –он
33.Лорметазепам
7-хлоро-5-(о-хлорофенил)-1,3 -дигидро-3 -гидрокси-1 -метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
34.Мазиндол
5 -(р-х лорофенил)-2,5 -дигидро-3 Н-имидазо (2,1 -а)изоиндол-5-ол
35.Медазепам
7-хлоро-2.3-дигидро-1 -метил-5-фенил-1 Н-1,4-бензодиазепин
36.Мефенорекс
№-(З-хлоропропил)-а -метил-фенетиламин
37.Мепробомат
2-метил-2-ироиил-1,3,-пропандиол дикарбамат
38.Метилфенобарбитал
5 -этил-1 -метил-5 -фенил-барбитуровая кислота
39.Метиприлон
3,3 -диэтил-5-метил-2,4-пиперидин-дион
40.Мидазолам
8-хлоро-6-(о-флуоро-фенил)-1 -метил-4Н-имидазо [1,5-а] [1,4]бензодиазепин
41.Ниметазепам
1,3 -дигидро-1 -метил-7-нитро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
42.Нитразепам
1,3 -дигидро-7-нитро-5 -фенил-2Н-1,4 -бензо-диазепин-2-он
43.Нордазепам
7-хлоро-1,3 -дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензо-диазепин-2-он
44.Оксазепам
7-хлоро-1,3 -дигидро-3 -гидрокси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
45.Оксазолам
10-хлоро-2,3,7,11Ь-тетра-гидро-2-метил-11 b-фе-нилоксазоло[3,2d][1,4] бензодиазепин-б(5Н)-он
46.Пемолин
2-амино-5-фенил-2-оксазолин-4-он
47.Фендиметразин
2-амино-5-фенил (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2 фенилморфолии
48.Фенобарбитал
5 -этил-5 -фенилбарби-туровая кислота
49.Фентермин
α,α  -диметилфенетиламин
50.Пиназепам
7-хлоро-1,3 -дигидро-5-фенил-1 (2-пропинил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
51.Пипрадрол
, -дифенил-2-пипери- динметанол
52.Празепам
7-хлоро-1 (циклопропил- ' метил)-1,3 -дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
53.Пировалерон
4'-метил-2-(1 -пиро- динил)валерофенон
54.Секбутабарбитал
5 -5sec-бу тил- 5 -этил- барбитуровая кислота
55.Темазепам
7-хлоро-1,3 -дигидро-3- гидрокси-1 -метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
56.Тетразепам
7-хлоро-5-( 1 -цикло- гексен-1-ил)-1,3-дигидро-1 -метил-2Н-1, 4-бепзодиазепин-2-он
57.Триазолам
8-хлоро-6-(о-хлорофенил)-1 -метил-4Н-8 триазоло[4,3-а] [1,4] бензодиазепин
58.Винилбитал
5 -(1 -метилбутил) -5 - винилбарбитуровая кислота
59.Бротизолам
2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6Н-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4] диазепин
60.Аминорекс
2-амино-5-фенил-2-оксазолин
61.Мезокарб
3-(α-метилфенетил)-N-(фенилкар-бамоил)сиднон имин
62.Золпидем
N,N,6-триметил-2-р-толилимидазо[1,2-а] пиридин-3-ацетамид

Намаки  маводи дар ҳамин Руйхат зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти онҳо имконпазир бошад.


Номгӯи IV

 Прекурсорҳои воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ.

 Маводе, ки аз он тайёр намудани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ имконпазир аст. (Ҷадвали I Конвенсияи СММ оид ба мубориза алайҳи муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва маводи психотропии соли 1988 ва гиёҳи эфедра):

1. Ангидриди кислотаи уксус

2. Кислотаи лезергин

3. 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

4. N-кислотаи атсетилантранил

5. 1-фенил-2-пропанон

6. Эргометрин

7. Эрготамин

8. Эфедрин

9. Норэфедрин

10. Псевдоэфедрин

11. Сафрол

12. Изосафрол

13. Пиперонал

14. Кислотаи атсетати фенил (фенилуксус)

15. Перманганати калий

16. Гиёҳи эфедра

 Намаки ҳамаи маводи зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти онҳо имконпазир бошад.


Маводҳое, ки бо ёрии онҳо тайёр намудани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ имконпазир аст. (Ҷадвали II Конвенсияи СММ оид ба мубориза алайҳи муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва маводи психотропии соли 1988):

1. Кислотаи антранил

2. Атсетон

3. Пиперидин

4. Эфири этилӣ

5. Метилэтилкетон

6. Кислотаи сулфат

7. Кислотаи хлорид

8. Толуол

 Намаки ҳамаи маводи зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти чунин намакҳо имконпазир бошад ба истиснои намакҳои кислотаи сулфат ва хлорид.

 

СТРАТЕГИЯИ миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020

Тасдиқ шудааст

Бо Фармони Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз

«13» феврали соли 2013

№1409


СТРАТЕГИЯИ

                                       миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи

                                          мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020


1. Муқаддима


1. Қабули Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 (минбаъд Стратегия) вобаста ба фаъол гардидани ҷиноятҳои трансмиллӣ, аз ҷумла муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо (минбаъд – маводи мухаддир) алоқаманд мебошад. Тамоили болоравии сатҳи муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва истифодаи ғайритиббии онҳо, зиёд шудани теъдоди гирифторони вируси норасоии масунияти одам, аз ҷумлаи истеъмолкунандагони маводи мухаддир ба солимии аҳолӣ, амният ва иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манфӣ мерасонад.

Муфассал...

 

НИЗОМНОМА

Замимаи 1

бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз « 30» январи соли 2007 №156 тасдиқ шудааст


НИЗОМНОМАИ

Агентии назорати маводи нашъаовари назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон


I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ


1. Агентии назорати маводи нашьаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Агентӣ) мақомоти ҳифзи ҳуқуқ буда, сиёсати давлатиро дар соҳаи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳои онҳо ва назорати муомилоти онҳо амалӣ ва дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи онро назорат менамояд.

Вазифаи асосии Агентӣ аз таъмини ҳамоҳангсозӣ ва назорати фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳои онҳо, мубориза бо муомилоти ғайриқонунии онҳо, пешгирии нашъамандӣ, инчунин ҳамоҳангсозии фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ оид ба пешгирии нашъамандӣ, иборат аст.

2. Агентӣ мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, даp фаъолияташ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда мебошад.

3. Агентӣ дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадхои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, инчунин Низомномаи мазкурро дастури амал қарор медиҳад.

4. Агентӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳои байналмилалӣ вобаста ба масъалаи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳо, назорати муомилоти онҳо ва пешгирии нашъамандӣ манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагӣ мекунад.


II. ВАК0ЛАТҲ0


5. Вазифаҳои Агентӣ аз инҳо иборатанд:

- ошкор сохтан, пешгирӣ кардан, қатъ намудан ва кушодани ҷиноятҳои вобаста ба воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо;

- ошкор сохтан ва қатъ намудани фаъолияти гурӯҳҳои ҷинояткори нашъаҷаллоби дорои робитаҳои байниминтақавӣ ва байналмилалӣ, инчунин шахсоне, ки ба чунин ҷиноятҳо даст доранд;

- пешбурди таҳқиқ ва анҷом додани тафтиши пешакӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятие, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти салоҳияти Агентӣ қаpop доранд;

- амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намудани истеҳсолоти парвандаҳо оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ;

- дар тавқифгоҳҳои муваққатии Агентӣ нигоҳ доштани ашхосе, ки чун гумонбар дар содир намудани ҷиноят дастгир ва ҳабс шудаанд;

- амалӣ намудани чораҳо барои роҳ надодан ба қонунигардонии даромадҳое (тасфияи маблағ), ки аз муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ба даст оварда шудаанд;

- амалӣ намудани чораҳо оид ба таъмини амнияти дохилӣ;

- иштирок дар тайёр ва амалӣ намудани барномаҳои миллӣ дар соҳаи назорати маводи нашъаовар:

- якҷоя бо вазорату идораҳои ваколатдор таҳия намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ доир ба тартиби муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва назорати иҷрои онҳо;

- татбиқи назорат дар соҳаи муомилоти воситаҳои нашьадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо тибқи муқаррароте, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст;

- назорати фаъолияти муассисаҳо, корхонаҳо ва дигар ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликияташон дар соҳаи муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ва пешниҳоди дастур бораи бартараф намудани камбудиҳои ошкоргардида;

- бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонидани шартномаҳои байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи назорати маводи нашъаовар;

- гузаронидани таҳлили маҷмӯӣ ва баҳодиҳии ҳолати мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашьадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳои онҳо, назорати муомилоти онҳо ва пешгирии нашъамандӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ;

- дар якҷоягӣ бо Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбасти маълумот дар бораи эҳтиёҷоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ва пешниҳоди он ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ирсоли баъдина ба Кумитаи байналмилалии СММ оид ба назорати маводи нашъаовар;

- тибқи Конвенсияҳои байналмилалии СММ оид ба назорати маводи нашъаовар якҷоя бо вазорату идораҳои манфиатдор таҳия намудани Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ва барои тасдиқ пешниҳод намудани он ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- ташкил ва ҳамоҳангсозии корҳо оид ба омӯзиш, баланд бардоштани ихтисос ва табодули таҷрибаи кормандони Агентӣ, дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва вазорату идораҳои ваколатдори ҷумҳурӣ;

- ҳамоҳангсозӣ ва назорати пешгирии нашъамандӣ;

- татбиқи дигар вазифаҳое, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидаанд.

6. Агентӣ ҳуқуқ дорад:

- бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти вазорату идораҳоро оид ба масъалаи ташкили мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо санҷад;

- аз вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти омориеро, ки намунаашро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст ва дигар маълумотеро, ки барои ҳамоҳангсозии фаъолият ва ҳамкорӣ дар соҳаи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳои онҳо ва назорати муомилоти онҳо заруранд, талаб намояд;

- тафтишоти пешакии парвандаҳои ҷиноятии вобаста ба маводи нашъаовар ва ҳамчунин бо супориши Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии он, дигар парвандаҳои ҷиноятии новобаста ба маводи нашъаовар;

- системаҳои ахборию таҳлилиро таъсис диҳад ва фаъолияти ахборию таҳлилиро доир ба ҷамъоварӣ, баҳодиҳӣ, систематизатсия, ғункунӣ ва таҳлили ахбори вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва дигар воситаҳое, ки ба Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо шомиланд, амалӣ намояд;

- суратгирӣ, сабти овоз, наворгирии видеоӣ, дактилоскопия ва бақайдгирии ашхосеро, ки бо гумони даст доштан дар ҷиноятҳои вобаста ба маводи нашъаовар дастгир ва ё гунахкор дониста шудаанд, анҷом диҳад;

- дастрас будани қитъаҳои алоҳидаи маҳал ё иншоотро бо мақсади таъмини гузаронидани чорабиниҳои махсус ҷихати дастгир кардани шаҳрвандоне, ки вобаста ба маводи нашъаовар ҷиноят содир кардаанд, ё ҷиноят содир мекунанд, барои шахрвандон муваққатан маҳдуд ё манъ намояд;

- мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон борҳои дастӣ, бағоҷ ва шахсонеро, ки мусофирони ҳавопаймоҳо, нақлиёти роҳи оҳан ва автомобилӣ мебошанд, инчунин воситаҳои нақлиётро бо истифода аз таҷҳизоти махсус ва сагҳои хизматӣ-кофтуковӣ аз назар гузаронад;

- бо мувофиқа бо Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои назорати сарҳадӣ ва гумрукӣ вазифаҳояшро иҷро намояд;

- ташхиси химиявии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳоро, ки мусодира шудаанд ва инчунин тадқиқоти криминалистиро гузаронад;

- бо тартиби муқарраргардида маҳфуз доштани маводи тафтишотӣ, оперативӣ ва ғайра, ки ба фаъолияти Агентӣ мансубанд;

- бо мувофиқа истифода намудани маъхазҳои маълумотӣ, биноҳо барои нигоҳдошти шахсони дастгиршудаи барои содир намудани ҷиноятҳои вобаста ба маводи нашъаовар гумонбаршуда ва ҳабсшудагон, имконоти интишоротӣ, таъминоти тиббӣ ва ғайраи дигар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар ҳайати мақомоти иҷозатномадиҳанда нисбати шахсони ҳуқуқӣ ё соҳибкорони инфиродӣ оид ба риояи шарту талаботи фаъолияти иҷозатномадодашуда санҷиш мегузаронад;

- таъсис ва пешбурди маъхази маълумот оид ба мақсадҳои муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо;

- ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданн таклиф дар бораи такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо;

- тибқи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намуданн ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти махсуси давлатҳои хориҷӣ:

- бо тартиби муқарраргашта таъсиси намояндагиҳои Агентии назорати маводи нашъаовари назди Презнденти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ ва фиристодани кормандони Агентӣ барои кор дар ташкилотҳои байналмилалии зидди нашъамандӣ;

- бо назардошти вазъи воқеии нашьамандии минтақаҳо ва бо иҷозати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурӣ воҳиди сохтории минтақавӣ - шӯъбаҳои байниноҳиявӣ таъсис диҳад.

7. Кормандони Агентӣ тибқи ҳолатҳо ва тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи нигоҳдошт, бо худ гирифта гаштан ва истифодаи силоҳи оташфишону воситаҳои махсусро доранд.


Ш. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТ


8. Сохтори ташкилию ҳудудии Агентиро дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои минтақавӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд, Хатлон ва шӯъбаҳои байниноҳиявӣ ташкил медиҳанд.

9. Агентиро Директор роҳбарӣ мекунад, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

10. Директори Агентӣ:

- Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ташкилоти байналмилалӣ оид ба назорати маводи нашъаовар намояндагӣ менамояд;

- бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаҳои байналмилалиро оид ба масъалаи назорати маводи нашъаовар ба имзо мерасонад;

- оид ба масъалаҳои фаъолияти Агентӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур менамояд;

- ташкили умумӣ ва роҳбарии фаъолияти Агентиро амалӣ намуда, барои натиҷаҳои кори он масъулияти шахсӣ дорад;

- дар доираи сохтор ва шумораи штатии тасдиқшуда ҷадвали штатии Агентиро тасдиқ намуда, дар мавриди зарурӣ ба он тағйирот ворид менамояд;

- мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасманд мегардонад ва ҷазои интизомӣ медиҳад;

- вазифаҳои хизматии роҳбарони воҳидҳои сохтории Агентиро муқаррар менамояд, кормандони Агентиро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;

- санадҳои меъёрии ҳуқуқии идоравиро интишор ва иҷрои онҳоро назорат менамояд;

- ба кормандони Агентӣ рутбаҳои махсус, аз ҷумла полковник медиҳад;

- ба баррасии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонидани кормандони Агентӣ, ҳамчунин шахсоне, ки бо Агентӣ дар иҷрои вазифаҳояш хамкорӣ намудаанд, пешниҳод манзур менамояд;

- бо тартиби муқарраргардида дар бораи қабули ҳайати давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ, инчунин дар бораи фиристодани ҳайати (кормандони) Агентӣ ба давлатҳои хориҷӣ қарор қабул менамояд;

- тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳоеро, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои нигоҳдошти Агентӣ ҷудо шудаанд, ихтиёрдорӣ менамояд;

- дигар ваколатҳоро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

11. Директор ду муовин, аз ҷумла як муовини аввал дорад, ки тибқи пешниҳоди Директори Агентӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.

12. Ҳайати шахсии Агентӣ аз ҳисоби шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби озмун ва ба асоси қарордод пурра карда мешавад.

Ихтисор ё зиёд намудани шумораи кормандон бо розигии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Ба кормандони Агентӣ шаҳодатномаи хизматӣ, нишон ва либоси махсус, ки намунаҳои онҳоро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд, дода мешаванд.

Ҳангоми қабул ба хизмат кормадони Агентӣ савганд ёд мекунанд.

13. Масъалаи адои хизмати кормандони Агентӣ тибқи Низомномаи тартиби адои хизмат аз ҷониби ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи Агентии назорати маводи нашьаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, танзим карда мешавал.

14. Маблағгузории фаъолияти Агентӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, маблағҳои Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ, давлатҳои маблағгузор ва дигар ташкилоти байналмилалӣ сурат мегирад.

15. Агентӣ шахси ҳуқуқӣ буда, дорои ҳисоби пардохт ва дигар ҳисобҳо, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода мешаванд, мӯҳр бо тасвири Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти номи Агентӣ ба забонҳои давлатӣ, русӣ ва англисӣ, дигар мӯҳр, штампҳо ва бланкаҳои намунаашон муқарраршуда дорад.

16. Маҳалли чойгиршавии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734018, шаҳри Душанбе, хиёбони ба номи Н. Қаробоев 52, мебошад.Замимаи 2

бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз « 30» январи соли 2007 №I56 тасдиқ шудааст


Сохтори

дастгоҳи марказии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон


Роҳбарият

Ситод

Раёсати оперативӣ-ҷустуҷӯӣ

Раёсати сайёри оперативӣ

Раёсати хизмати оперативӣ

Шӯъбаи тафтишот

Шӯъбаи оперативӣ-навбатдорӣ

Шӯъбаи амнияти дохилӣ

Шӯъбаи иттилоотӣ-таҳлилӣ

Шӯъбаи назорати муомилоти маводи

нашъаовар ва пешгирии нашъамандӣ

Шӯъбаи молиявӣ-хоҷагӣ

Шӯъбаи экспертизаи судӣ

Шӯъбаи кадрҳо

Шӯъбаи воситаҳои оперативӣ-техникӣ ва алоқа Шӯъбаи умумӣЗамимаи 3

бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз “30” январи соли 2007, № 156 тасдиқ шудааст


Haқшаи

идоракунии Агентии назорати маводи нашьаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон


Дастгоҳи марказӣ

Раёсати Агентӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Раёсати Агентӣ дар вилояти Суғд

Раёсати Агентӣ дар вилояти Хатлон

Шӯъбаҳои байниноҳиявӣ

Намояндагиҳои Агентӣ дар кишвархои хоричӣ

ва ташкилотҳои байналмилалии зидди маводи нашъаовар


 

НАҚШАИ чорабиниҳо оид ба татбиқи Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020


Бо Фармоиши Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз “ 20 ” декабри  соли 2013 № 113  тасдиқ гардидааст. 

НАҚШАИ

чорабиниҳо оид ба татбиқи Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши  ғайриқонунии маводи мухаддир

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020

Муфассал...

 

Саҳифаи 1 аз 2

«ОғозБа ақиб12Ба пешОхир»
Ulti Clocks content
Яндекс.Метрика

© 2012 АГЕНТИИ НАЗОРАТИ МАВОДИ НАШЪАОВАРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН